Yksityisyys

 • Rekisterinpitäjä
  Tarravimma OY, Muuraisrannantie 70, 72100 Karttula

 

 

 • Rekisterin nimi
  APPTZ.APP -palvelun asiakas- ja käyttäjärekisteri

 

 • Rekisterin oikeusperuste ja tarkoitus
  Rekisteriin merkitään palvelun asiakkaiden tunnistetietoja, kuten sähköpostiosoite, hänen valitsemansa OAuth2 -varmennepalvelun toimittama varmenne, sekä heidän palvelussa tekemiensä tilauksen kohdistamiseksi heille luotu yksilöllinen asiakasnumero. Rekisterimerkintä on vapaaehtoinen, ja syntyy ainoastaan henkilön luovuttaessa varmennepalvelun välityksellä suostumuksensa yksliöivien tietojen välittämiseksi palveluun. Asiakkaan tehdessä palvelun kautta sopimuksen tuotteen tai palvelun toimituksesta, kirjataan tämän sopimuksen täyttämisen edellyttämät tiedot palveluun. Tiedot säilytetään tilausten käsittelemisen vaatima aika, jonka jälkeen ne voidaan asiakkaan pyynnöstä poistaa, kun tiedoista riippuvat sopimusvelvoitteet on asiakkaan osalta täytetty.Rekisterin tarkoitus on yhteydenpito palvelun asiakkaisiin ja käyttäjiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai käyttäjien profilointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman viranomaisen ehdotonta, voimassaolevaan lakiin tai asetukseen perustuvaa määräystä.

 

 • Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavat tiedot:Nimi, palveluun rekisteröitymisaika, automaattisesti luotu yksilöllinen id-numero, sähköpostiosoite, käytetty OAuth2 -varmennepalvelu, asiakkaan rekisteröitymiseen käyttämä asiakassivu, käyttöoikeustaso, tehtyjen tilausten määrä.Vapaaehtoisesti asiakas voi palvelun käytön helpottamiseksi kirjata itsestään myös seuraavat tiedot:Lempinimi, puhelinnumero, valokuva.Kaikkia tietoja säilytetään palvelussa koko asiakkaan asiakassuhteen keston ajan, ellei asiakas nimenomaisesti pyydä näiden tietojen poistamista palvelusta.

 

 • Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavat tiedot:Nimi, palveluun rekisteröitymisaika, automaattisesti luotu yksilöllinen id-numero, sähköpostiosoite, käytetty OAuth2 -varmennepalvelu, asiakkaan rekisteröitymiseen käyttämä asiakassivu, käyttöoikeustaso, tehtyjen tilausten määrä.Vapaaehtoisesti asiakas voi palvelun käytön helpottamiseksi kirjata itsestään myös seuraavat tiedot:Lempinimi, puhelinnumero, valokuva.Kaikkia tietoja säilytetään palvelussa koko asiakkaan asiakassuhteen keston ajan, ellei asiakas nimenomaisesti pyydä näiden tietojen poistamista palvelusta.Poiston yhteydessä seuraavat tiedot anonymisoidaan ja tallennetaan tilastointia varten:Käytetty OAuth2-varmennepalvelu, asiakkaan rekisteröitymiseen käyttämä asiakassivu, tehtyjen tilausten määrä, palveluun rekisteröitymisaika.

 

 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin välitetään tietoa seuraavista palveluista:Google OAuth2 -varmennepalvelu, LinkedIn OAuth2 -varmennepalvelu, Facebook OAuth2 -varmennepalvelu, Telegram OAuth2 -varmennepalveluTiedot kerätään asiakkaan aloitteesta ja mainittujen palveluiden omia tiedonkeräyslomakkeita käyttämällä.

 

 • Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä ei luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille ilman viranomaisen voimassaolevaan lakiin tai asetukseen perustuvaa ehdotonta määräystä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja välitetään palvelun sisällä, asiakkaan palvelussa tekemien sitovien sopimusten toteuttamisen niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli palvelun tekninen toteutus sitä edellyttää.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Palvelimista, joilla rekisteritietoja säilytetään, niiden fyysiestä ja ohjelmallisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, ettei tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellä ilman, käsittelystä jää käsittelyn syyn ja käsittelijän yksilöivä merkintä rekisteriin.

 

 • Tarkastus- ja oikaisuvaatimusoikeus
  Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle viivytyksettä, kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

 • Muut oikeudet
  Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti Rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle viivytyksettä, kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Oletko jo uutiskirjeen tilaaja?

Tilaamalla Tarravimman uutiskirjeen pysyt kärryillä uutuuksista, kampanjoista, ja saat aika-ajoin rahanarvoisia etuja. Tarravimman uutiskirje ei tarkoita päätöntä roskapostia; sen vastaanottaminen on täysin vapaaehtoista eikä velvoita mihinkään, ja peruminen on yhtä helppoa kuin sen tilaaminen. Emme myöskään luovuta listaa kenellekään ulkopuoliselle, tai käytä sitä mihinkään muuhun kuin omaan asiakasviestintäämme.  

Tuote on lisätty ostoskoriin!

Näytä ostoskori
X
WhatsApp chat